Het Medisch-Sociaal Opvang Centrum van Brussel richt zich vooral tot de meest gemarginaliseerde drugsverslaafden, de minst hulpzoekende drugsgebruikers die om maatschappelijke, psychologische, psychiatrische en andere redenen afhaken van de klassieke steunnetwerken en zorgverstrekking.

Onze doelstellingen kunnen we bundelen in vier grote krachtlijnen :

1. Meer en aanhoudend contact met een verborgen groep van drugsverslaafden die buiten de mazen van de bestaande hulpverleningen vallen.

Door progressief inzicht te verwerven in de kenmerken van deze groep en de ervaring met deze groep zou men de hulpverlening moeten kunnen moduleren volgens de noden van die groep. Deze eerste krachtlijn kadert het M.S.O.C. van Brussel in demarche van zoeken-handelen.

2. Beperking van de schade gerelateerd aan het drugsgebruik en verbetering van de levenskwaliteit door een gerichte aandacht voor hygiënische, sociale en psychologisch schade in het kader van het drugsgebruik, vanuit een poging om elke drugsverslaafde op weg te helpen naar een minimum van "beheersing" op deze drie vlakken.

Zodra de eerste behoeften in enige mate zijn gelenigd, gaat de verbetering van de levenskwaliteit ook gepaard met het zoeken naar en trouw opvolgen van bezigheids- en opleidingsactiviteiten.

3. Functionele revalidatie met een hoge therapietrouw, die moet uitmonden in een proces van rehabilitatie, (her)ontdekking van vaardigheden die nuttig zijn voor de opbouw van een levensproject, onder meer dankzij een aanpak die naderhand wordt toevertrouwd aan gespecialiseerde centra of aan individuele interveniënten.

4. Heroriëntering naar het bestaande netwerk, na een nauwgezette evaluatie van de mogelijkheden van de drugsgebruiker om een "klassiek" traject te volgen en zo te genieten van de diensten die de stedelijke huisartsengeneeskunde of de medische huizen en de gespecialiseerde centra bieden.


Er wordt een contactproject opgestart met de patiënt. Dat vergt een organisatie met een zeer hoog niveau van inzetbaarheid: ruime toegankelijkheid qua uurregeling, pluridisciplinaire aanpak van de hulpverlening, verzorging en behandeling, maatschappelijke en psychologische eerstelijnsbijstand enz, ...

Een greep uit het dienstenpakket :

  • Snelle maatschappelijke dienstverlening ad hoc op alle niveaus;
  • Psychologische (zelfs gerichte) bijstand waarbij voorrang wordt verleend aan het opbouwen van een contactomkadering;
  • Medisch-chirurgische eerstelijnshulp (opening van een dispensarium waarin er kleine heelkundige ingrepen kunnen gebeuren);
  • Aflevering van substitutieproducten, van psychotrope en somatotrope geneesmiddelen en van ontsmettingsproducten;
  • Algemene en specifieke psychiatrische behandelingen waarbij de drugsafhankelijkheid wordt benaderd vanuit een substitutiebehandeling, maar met als belangrijkste doelstelling de verbetering van de levenskwaliteit voor de gebruiker.
  • De aanpak gebeurt ofwel individueel of in open groepen. Daarin komen de toxicomaniegewoonten en het leven in de randgroep aan bod. Dankzij deze aanpak onder toezicht van een teamlid kunnen de vaardigheden van de enen worden ingezet ten behoeve van de anderen.

    De kwaliteit en de pertinentie van de dienstverlenende prestatie wordt op een zeer nauwgezette en punctuele manier geëvalueerd, ongeacht het niveau van de kwalitatieve aanpak van de doelgroep of het de mate waarin het aanbod inspeelt op die populatie.